greek english

Πρόληψη & Ασφάλεια

14.04.2020

Οδηγίες  πρόληψης & ασφάλειας

Τα ψαροτούφεκα χρησιμοποιούνται μόνο για υποβρύχια  αλιεία.

Ποτέ   δεν  στρέφουμε  τα ψαροτούφεκα προς ανθρώπους ακόμα και αν δεν είναι οπλισμένα.

Μην οπλίζετε    ποτέ   και μη χρησιμοποιείτε τα ψαροτούφεκα έξω από το νερό.

Μην κρεμάτε ποτέ οπλισμένα ψαροτούφεκα στον πλωτήρα (σημαδούρα).

Μη βγαίνετε ποτέ από το νερό με οπλισμένο το ψαροτούφεκο.

Μην πηγαίνετε ποτέ για υποβρύχιο ψάρεμα  χωρίς   ζευγάρι.

Απαγορεύεται    η  χρήση   ψαροτούφεκων   από  ανήλικους  κάτω  των  18   ετών.

Όταν   πηγαίνετε  για υποβρύχιο ψάρεμα, να  είστε  πάντοτε   εφοδιασμένοι με τον ειδικό πλωτήρα (σημαδούρα), που επισημαίνει τη θέση και τη δραστηριότητά σας.

Για την  ασφαλή  μεταφορά   τόσο   εκτός θάλασσας   όσο   και  στην  σημαδούρα   μέσα   στην  θάλασσα , η   αιχμή  της   βέργας  πρέπει  να  είναι  πάντοτε   καλυμμένη ,και   ποτέ   τα    λάστιχα   οπλισμένα  πάνω  στην   βέργα.

Η   μονή  100%  ασφαλής  μέθοδος   είναι   τα     μη  οπλισμένα   λάστιχα  πάνω  στην  βέργα  ,σε  αντίθεση   με   την   ασφάλεια της   λαβής      που   μπλοκάρει   την    σκανδάλη  ή το  ( μάνταλο) ,   και  όχι  την   βέργα. Όποτε και  η συγκράτηση της βέργας δε πρέπει να θεωρείται πάντα ως δεδομένη.

Στο ψάρεμα  κατά  τη μετακίνηση του όπλου, το δάχτυλο να ακουμπά τη σκανδάλη μόνο όταν ετοιμαζόμαστε για βολή. Στον υπόλοιπο χρόνο, ο δείκτης  μπορεί  να ακουμπά στο πλευρικό τμήμα της λαβής ή πίσω από τη σκανδάλη.

Κατά τη διάρκεια του ψαρέματος και   στο  όπλισμα ,  προστατέψετε  τα  χέρια  σας   με ένα ζευγάρι  κατάλληλα     γάντια   .

Προτού  ασχοληθείτε    με την  υποβρύχια  αλιεία, ενημερωθείτε από τις αρμόδιες  λιμενικές  αρχές για το τι   προβλέπεται  και  υπαγορεύετε   από  την  νομοθεσία.

                                

Ασφαλή συμβατότητα εμπλεκόμενου άκρου βέργας  (ουρά).

Η συμβατότητα μιας βέργας με το μηχανισμό σκανδάλης , εξαρτάται από το ελάχιστο  και  το  μέγιστο  ύψος  της   απόληξης , το μήκος , τις ανοχές,   και  γενικά     την   γεωμετρία  του εμπλεκόμενου άκρου της  (ουρά).

Επιβάλλεται   η   δέουσα    σοβαρότητα  και   προσοχή  διότι   μια   ακατάλληλη βέργα, μη συμβατή  με  τον  μηχανισμό   σκανδάλης , δεν  εγγυάται   την   ασφαλή   συγκράτηση της   από  τον  μηχανισμό.  Μπορεί   λοιπόν  να   ελευθερωθεί    και να εκτοξευθεί ξαφνικά χωρίς το πάτημα της σκανδάλης, με  απρόβλεπτες   συνέπειες,  θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Βεβαιωθείτε    όταν  κουμπώνετε  την  βέργα   πως   το άγκιστρο  βέργας του  μηχανισμού     που   κάνει   την   εμπλοκή  ,να  έχει   ανέβει  σωστά πάνω    στην  σκανδάλη ,  και  ότι    υπάρχουν   στην  βέργα   μετά  το  κούμπωμα   κάποιες  μικρές  ανοχές (παίξιμο).

Οριακά  κουμπώματα   δίχως  μικρές ανοχές   θεωρούνται    μη  ασφαλή   και  επικίνδυνα.

Ανά  τακτά   διαστήματα   είναι   απολύτως  απαραίτητο  να   ελέγχουμε   το   εμπλεκόμενο   άκρο    και   τις   εγκοπές     της   βέργας     από   τυχόν  παραμορφώσεις     και   ρωγμές    που   μπορεί   να   προκληθούν   από   πιέσεις, γήρανση υλικού, χτυπήματα   και  την  χρήση   εξωλκέα. Η   χρήση   βέργας   που  έχουν  προκληθεί   ρωγμές   και  παραμορφώσεις   είναι  άκρως  επικίνδυνη,  πρέπει  να  αποφεύγεται  και   δεν  φέρουμε  καμία  ευθύνη.

Οποιαδήποτε επέμβαση στο μηχανισμό, μεταποίηση και παραποίηση   χρήσης  και  λειτουργίας, θεωρείται ανασφαλής, άκρως  επικίνδυνη , πρέπει  να  αποφεύγεται  και   δεν  φέρουμε  καμία  ευθύνη.

Αποφύγετε   να   αφαιρέσετε    το   εργοστασιακό  άκρο  εμπλοκής   της  βέργας   και  να     δημιουργήσετε  ένα  νέο  στο   υπολειπόμενο   τμήμα   της   βέργας.  Σε  τέτοια  περίπτωση  επίσης  δεν    φέρουμε   καμία  απολύτως   ευθύνη     για  την   καλή  και  ασφαλή  λειτουργία  του  μηχανισμού.

Η  ασφαλή συγκράτηση του μηχανισμού στο σώμα της λαβής  γίνεται κυρίως  με τους άξονες που παρέχονται μαζί με τον μηχανισμό. Οι βίδες συγκράτησης που παρέχονται επίσης ,βοηθούν στην ευκολότερη τοποθέτηση και την κατανομή του φορτίου σε περισσότερα σημεία ,αλλά ΔΕΝ αντικαταστούν τους άξονες. Η συγκράτηση μόνο με βίδες δεν προτείνεται.

Προφυλάξετε  την  λαβή  και  τον  μηχανισμό    από  άμμο  και  πέτρες    που  μπορούν  να προκαλέσουν    επικίνδυνη   εμπλοκή  και   δυσλειτουργία .

Η    γεωμετρία  και   το   διαμορφωμένο  σχήμα    εσοχής   στην   απόληξη  της   βέργας ,μπορεί  να  μεταβάλει  ελαφρώς  και αναλόγως   την  πίεση   που  πρέπει   να  ασκηθεί   στην   σκανδάλη , (ευαισθησία)  , για  την   απελευθέρωση   της   βέργας   κατά  την   βολή.

 

Οδηγίες  συντήρησης μηχανικών μερών ψαροτούφεκου.

Προϋπόθεση απαραίτητη  για  την  μακροπρόθεσμη σωστή και ασφαλή λειτουργία  καθώς και την παροχή  εγγύησης  των  μηχανικών  μερών  του  ψαροτούφεκου  όπως σε   μηχανισμούς  και μουλινέ , είναι  το  ορθό ξέπλυμα  για την απομάκρυνση αλμυρού νερού, αμέσως μετά το  ψάρεμα,  που γίνεται με την πλήρης βύθιση των μηχανικών εξαρτημάτων για 15 λεπτά σε καθαρό νερό.

Aνά περιοδικά διαστήματα συνιστάται και η χρήση αντισκωριακού λιπαντικού τύπου WB40.  

 

EΥΑΙΣΘΗΣΙΑ  ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

  Ως  ευαισθησία σκανδάλης  ορίζουμε την πίεση (βαθμός δυσκολίας) σε χιλιόγραμμα ή άλλη μονάδα μέτρησης, που πρέπει να ασκηθεί από τον δείκτη του χεριού  πάνω στην  σκανδάλη  για να απελευθερωθεί η βέργα. Ως ευαισθησία δεν ορίζεται η μετακίνηση ( μήκος διαδρομής) της σκανδάλης.

 Η ευαισθησία της σκανδάλης πρωταρχικά ,σε συνδυασμό  με την κατάλληλη θέση της και γωνία περιστροφής  που βρίσκεται ο δείκτης προς αυτήν, έχει μέγιστη συμβολή στην ακρίβεια της βολής. Επίσης βοηθά στην δεικτική σκόπευση και σε ενστικτώδη  άμεση  βολή  σε πρώτο χρόνο χωρίς χρονοκαθυστέρηση.